A GRESS us oferim un servei integral per a la construcció, disposem de tots els materials necessaris per a dur a terme la vostra obra:
– Pintures i productes químics
– Productes de tall i mesurament
– Àrids i prefabricats de formigó
– Ciments cola i ciments
– Aïllament tèrmic i acústic
– Eines manuals i elèctriques
– Senyalització, seguretat i protecció laboral
– Materials per a la impermeabilització
– Materials per a encofrats
– Canonades de PVC
Treballem amb les millors marques: